Elektriker – Kongsvinger – 3. pri: Odal Elektro AS

Deltagere:

Kongsvinger, GIR IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

4. desember 2020

Utløpsdato:

3. desember 2024

Leverandør:

Odal Elektro AS

Kontaktperson:

Trond Nordli

Kontaktperson telefon:

99201031

Gå til over-avtale

Ved akutte situasjoner kontaktes leverandør på vakttelefonnummer. Leverandøren kunne møte på oppgitt lokasjon senest innen 90 minutter.

Ved avrop med verdi under 100 000 kr kontaktes leverandørens kontaktperson og iverksettelse etter bestilling skal skje innen 10 arbeidsdager, med mindre partene blir enige om noe annet.

For avrop med estimert verdi over 10 000 kr skal det inngås avropsavtale, trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Avrop med verdi over 100 000 kr og enkelte spesielle oppdrag vil bli foretatt ved minikonkurranse, hvor oppdragsgiver forespør samtlige rammeavtaleleverandørene om tilbud på et konkret oppdrag. Tildelingskriterier og tildelingskriterienes vekt for det enkelte avrop vil bli oppgitt i forespørselen. Trykk HER for å komme til vår mal for dette.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.