Forsikringer

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Avtaleeier:

RIIK

Gå til Hovedavtale

Leter du etter en konkret forsikringsanskaffelse?

Det er gjort en egen avtale om forsikringsmeglertjenester, og hos forsikringsmegleren vil du få oversikt over gjeldende forsikringsavtaler for din kommune / ditt IKS.

For kontaktinformasjon til forsikringsmegler: se hovedavtalen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.