Forsikringsmegling

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIR IKS, SOR IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

7. oktober 2020

Utløpsdato:

6. oktober 2024

Maks varighet:

6. oktober 2024

Leverandør:

Waco Forsikringsmegling AS

Kontaktperson:

Stig Blesvik Eriksen

Kontaktperson telefon:

92056880

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Carl Jaller

Telefon: 40436731

Grue: Atle Svendsrud

Telefon:

Kongsvinger: Kenneth Nordby

Telefon:

Nord-Odal: Trine Jeanette Hansen

Telefon:

Sør-Odal: Sverre Olav Dølvik

Telefon:

Våler: Gaute Erdal

Telefon:

Åsnes: Ragnar Oudenstad

Telefon:

GBI IKS: Mariann Bjørnseth

Telefon:

GIR IKS: Nina Bolneset

Telefon:

SOR IKS: Jon Arne Aaslie

Telefon:

GIVAS: Veronika Wæraas

Telefon:

Nettbutikk

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter blant annet:

  • Rådgivning og anbefaling til kundene om forsikringsdekning/egenandeler.
  • Anskaffelse av forsikringer iht lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
  • Forvaltning av forsikringsavtaler.
  • Support og bistand mot kundene vedrørende forsikringsavtalene, inn/-utmelding av objekter mm.

For å administrere forsikringer benytter leverandøren systemet Waco Ajour, og det er produktansvarlig i din organisasjon som beslutter hvem som skal ha tilgang til Waco Ajour.

Endringer av forsikringsobjekter (inn-/utmeldinger av bygg og kjørteøy, endringer) gjøres i Waco Ajour.

Bestilling av nye forsikringer eller endring av inngåtte forsikringer skjer ved en henvendelse til produktansvarlig i din organisasjon.

Alle skader meldes direkte til forsikringsselskapet. Link til å melde skader, skademeldinger etc finnes i Waco Ajour under fanen «VED SKADE». Waco Ajour skal være tilgjengelig for alle ansatte i den enkelte organisasjon, for eksempel via Intranett, kvalitetssystem e.l. Ta kontakt med produktansvarlig i din organisasjon ved spørsmål rundt dette.

Forsikringsmegler skal bistå kommunene og virksomhetene med å inngå og forvalte forsikringsavtaler slik at det oppnås en god balansegang mellom forsikringsdekning og restrisiko.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.