Elektrisk kraft – kjøp

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GBI IKS, GIR IKS, GIVAS, Andre

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. mars 2021

Utløpsdato:

28. februar 2025

Maks varighet:

28. februar 2025

Leverandør:

Fjordkraft AS

Kontaktperson:

Tom Wilhelmsen

Kontaktperson telefon:

48270097

Nettbutikk

Åpne i Mercell

RIIKs avtale om kjøp av elektrisk kraft gjelder kommunene Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal, samt Glåmdal brannvesen IKS (GBI), Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR IKS), Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS IKS), og også Eidskog kirkelige fellesråd, Kongsvinger kirkelige fellesråd, Kongsvinger Boligstiftelse og Revisjon Øst IKS avdeling Kongsvinger.

Rammeavtalen gjelder kjøp av elektrisk kraft til kundenes bygninger og anlegg. Som del av oppdraget skal leverandøren utarbeide forslag til kjøps- og sikringsstrategi for den enkelte kunde med mål om å optimalisere kjøp av strøm til porteføljen med målsetning om å redusere kostnader og samtidig skape økonomisk forutsigbarhet. Strategi som legges til grunn for kjøp av strøm besluttes av kunde. Det er leverandøren som er kundenes motpart mot sikringer, kundene eller oppdragsgiver skal ikke være clearingkunde på Nasdaq OMX.

Rammeavtalen omfatter blant annet følgende produkter og tjenester:

  • Kjøp av elektrisk kraft/leveranse av strøm, herunder gjennomfakturering av nettleie.
  • Utarbeidelse av kjøps- og sikringsstrategi for kjøp av kraft for den enkelte kunde på avtalen, samt foreta sikringer for fremtidig kjøp av strøm iht strategi, inkludert sikkerhetsstillelse.
  • Utarbeidelse av budsjett.
  • Nettbasert verktøy for energiledelse og energioppfølging. Produktansvarlig er administrator for din kommune/ditt selskap, og kan etablere tilgang. Jfr vedlegg Kjøp av elektrisk kraft – Kontaktpersoner nedenfor.
  • Kurs og rådgivning innen energiøkonomisering og styring av effektuttak etter behov/ønske.

Inn- og utmelding av anlegg
Endringer i anleggsporteføljen (inn- og utmelding av anlegg) sendes til storkunde.etablering@fjordkraft.no med kopi til Fjordkrafts kontaktperson. Produktansvarlig i din virksomhet har også mulighet til å melde endringer via flytteapp.
Følgende info må oppgis: Hva endring gjelder (nytt anlegg eller anlegg som skal flyttes ut), MålepunktID, Anleggsadresse, Objektnavn, Dato for endringen, Faktureringsoppsett (faktura via EHF eller filimport. Ved filimport må det også oppgis bl.a. konto, kostnadssted mm.)

Fakturaspørsmål og rapportering
Alle spørsmål knyttet til faktura, fakturering og rapportering sendes til storkunde@fjordkraft.no med kopi til Fjordkrafts kontaktperson.

Kraftforvaltning og prissikring
Henvendelser og spørsmål rundt kraftforvaltning og prissikring rettes til Fjordkrafts kontaktperson.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.