Digitale læremidler og skolebøker

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIV IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

14. mai 2021

Utløpsdato:

13. mai 2025

Maks varighet:

13. mai 2025

Leverandør:

BS Undervisning AS

Kontaktperson:

Linn Almén

Kontaktperson telefon:

90043550

Nettbutikk

E-handel

Åpne i Mercell

Avtalen gjelder digitale læremidler og skolebøker.

Slik bestiller du

Brukere i Kongsvinger kommune:
Varer som omfattes av rammeavtalen er gjort tilgjengelig for bestilling i E-Handel, fane «Eksterne nettbutikker», se egen knapp til venstre.
Ved spørsmål om bestillinger i e-Handel ta kontakt med din nærmeste leder eller e-handel systemansvarlig.

Øvrige kunder på avtalen:
Bestillinger kan gjøres i leverandørens nettbutikk, se egen knapp til venstre.
For å opprette bruker i leverandørens nettbutikk, ta kontakt med leverandørens kontaktperson.

Bestillere kan kontakte leverandørenes kontaktpersoner for rådgivning, veiledning og bistand i bestillings- og leveringsprosessen.

Dette kan du forvente

Avtalen skisserer en hovedbestilling senest innen utgangen av juni med leveranse senest 10. august samme år.
Det skal også kunne foretas en bestilling innen utgangen av første uke i desember, for levering til skolestart i januar måned.

Det er mulig å foreta løpende suppleringsbestillinger.
Ved eventuelle suppleringskjøp kan det bestilles helt ned til en bok av gangen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.