Standardavtaler

Her er et sett med standardavtaler og betingelser innenfor ulike områder.

BYGG- og ANLEGG
Norsk standard har utarbeidet byggblanketter/kontraktsformularer for disse nye standardene. De kan bestilles på www.standard.no

NS8401   Prosjekteringsoppdrag
NS8402  Rådgivningsoppdrag etter medgått tid
NS8403  Byggelederoppdrag
NS8404  Uavhengige kontrolloppdrag
NS8405  Norsk bygge- og anleggskontrakt med tilhørende dokumenter
NS8406  Forenklet bygge- og anleggskontrakt med tilhørende dokumenter
NS8407  Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med tilhørende dokumenter
NS8409  Kjøp av byggevarer