Standardavtaler

Her er et sett med standardavtaler og betingelser innenfor ulike områder.

BYGG- og ANLEGG
Norsk standard har utarbeidet byggblanketter/kontraktsformularer for disse nye standardene. De kan bestilles på www.standard.no

Det gjelder:

BYGG og ANLEGG:
NS8405, NS8406 og NS8407 med tilhørende dokumenter

NS8401 Prosjekteringsoppdrag
NS8402 Rådgivningsoppdrag etter medgått tid
NS8403 Byggelederoppdrag
NS8404 Uavhengige kontrolloppdrag
NS8409 Kjøp av byggevarer