Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen har inngått en ny rammeavtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen har inngått en ny rammeavtale med Glåmdal HMS-tjeneste Kongsvinger om leveranse av bedriftshelsetjenester på vegne av kommunene Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal samt GIVAS IKS og GIR IKS.

Rammeavtalen varer f.o.m. 20.04.2020 t.o.m. 19.04.2022 og kan etter det forlenges med 3 år til. Avtalen skal dekke pålagt tilknytning til bedriftshelsetjeneste, og er en bistand og tillegg til arbeidet oppdragsgiver selv utfører innenfor HMS. Blant tjenestene som dekkes av avtalen kan nevnes følgende (listen er ikke uttømmende):

 • Bistand ved arbeidsmiljøkartlegging (vernerunder og medarbeiderundersøkelser)
 • Lederstøtte/bistand i forbindelse med arbeidsmiljøproblematikk i enhetene
 • Individuelle støttesamtaler med leder/medarbeider for å forebygge/redusere sykefravær
 • Pålagte arbeidshelseundersøkelser
 • HMS-kurs for verneombud og medlemmer av amu (pris oppgis per kurs)
 • HMS-kurs for ledere (pris oppgis per kurs)
 • Vaksinering
 • Deltakelse på HAMU-møter
 • Svar på telefon- og mailhenvendelser fra ansatte, verneombud og ledere
 • Førstehjelpskurs, stressmestringskurs, m.m.
 • Rådgivning ved kjøp av ergonomiske hjelpemidler

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.