Om RIIK

Her finner du avtale, reglement og instrukser for Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

Kontaktinformasjon

INNKJØPSRÅD

Kommune Innkjøpsansvarlig Mercell systemansvarlig
Navn Mobil Navn Mobil
Nord-Odal Paul Reidar Løsnesløkken 90730803 Geir Vik 97517645
Sør-Odal Ole Gunnar Holen 45208684 Ole Gunnar Holen 45208684
Grue Knut Henriksen 62922047 Knut Henriksen 62922047
Åsnes Nils Lindeberg 91645559 Nils Lindeberg 91645559
Våler Reidun Vie 93490506 Reidun Vie 93490506
Eidskog Mikael Jönsson 47482680 Mikael Jönsson 47482680
Kongsvinger (vertskommune) Terje Øverby (innkjøpssjef) 41220371 Yury Yarkov 94483221