Anbudsutlysninger

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen og kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Grue, Eidskog og Kongsvinger har nå tatt i bruk konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) fra Mercell.

Anbudsutlysinger over nasjonal terskelverdi (se her) vil nå bli publisert via Mercell KGV.

Les mer på www.mercell.no

28.06.2011 Kunngjøring i følge det nasjonale regelverket Det er tilleggsdokumenter vedlagt denne kunngjøringen. Asfaltering i Grue kommune 2011
Referansenr: JUN163614
Publisert av: Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS IKS)
Tidsfrist: 13-Jul-11
Kunngjøringstype: Nasjonal Kunngjøring av konkurranse